POLIKLINIKA DŽUMHUR2023-08-31T22:42:12+02:00

Poliklinika dr. Džumhur d.o.o. za internu medicinu i radiologiju

Nakon 9 godina uspješnog rada specijalističke ordinacije interne medicine dr.sc. Andrea Džumhur, dr. med., a s obzirom na potrebe naših pacijenata,  odlučili smo da ordinacija u istom, ali preuređenom prostoru dobije novu dimenziju, odnosno osnivanje poliklinike.

U Poliklinici dr. Džumhur uz dosadašnje preglede i neinvazivnu obradu kardioloških pacijenta, sada nudimo i sveobuhvatnu UZV dijagnostiku.

Tako smo proširili lepezu usluga i osigurali pacijentima mogućnost brzog i kvalitetnog obavljanja dijagnostike koja je osnova uspješnog liječenja.

Skupa nastavljamo dalje…

Usluge

NAŠI LIJEČNICI

dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med.

Dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med. (rođ. Galić), rođena je 19. lipnja 1973. god. u Osijeku. Nakon završene Osnovne škole i gimnazije u Osijeku, 1992. god. upisala je Medicinski fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirala 1998. gpd. Pripravnički staž obavila je u Domu zdravlja Peščenica, u Zagrebu. Zaposlila se u KBC Osijek 1999. god., najprije kao znanstveni novak na projektu „Neurologija ponašanja“ na Odjelu za neurologiju, a zatim je 2000. g. započela specijalizaciju iz interne medicine. Specijalistički ispit položila je 2004. god. i stekla zvanje internist. Subspecijalistički ispit položila je 2009. god. i stekla zvanje kardiolog. Do 2013. god. bila je stalno zaposlena u KBC Osijek, na Odjelu za kardiovaskularne bolesti, gdje je obavljala posao odjelne liječnice i bavila se neinvazivnom dijagnostikom u kardiologiji (UZV srca, holteri, ergometrija). Od 2013. god. nastavlja svoj klinički rad u privatnoj internističko-kardiološkoj ordinaciji koju samostalno vodi. Usporedno s kliničkim radom i znanstveno je angažirana. Doktorirala je 2011. god. na poslijediplomskom doktorskom studiju u području biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Osijeku. Tema doktorske disertacije bila je „Polimorfizam gena za Toll like receptore 2 i 4 u osoba s akutnim infarktom miokarda“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Jerka Barbića, dr. med., izvanrednoga profesora Medicinskoga fakulteta u Osijeku. Objavila je četiri indeksirana članka i aktivno sudjelovala u više domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova.

Dr. sc. Andrea Džumhur, dr. med. (rođ. Galić), rođena je 19. lipnja 1973. god. u Osijeku. Nakon završene Osnovne škole i gimnazije u Osijeku, 1992. god. upisala je Medicinski fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirala 1998. gpd. Pripravnički staž obavila je u Domu zdravlja Peščenica, u Zagrebu. Zaposlila se u KBC Osijek 1999. god., najprije kao znanstveni novak na projektu „Neurologija ponašanja“ na Odjelu za neurologiju, a zatim je 2000. g. započela specijalizaciju iz interne medicine. Specijalistički ispit položila je 2004. god. i stekla zvanje internist. Subspecijalistički ispit položila je 2009. god. i stekla zvanje kardiolog. Do 2013. god. bila je stalno zaposlena u KBC Osijek, na Odjelu za kardiovaskularne bolesti, gdje je obavljala posao odjelne liječnice i bavila se neinvazivnom dijagnostikom u kardiologiji (UZV srca, holteri, ergometrija). Od 2013. god. nastavlja svoj klinički rad u privatnoj internističko-kardiološkoj ordinaciji koju samostalno vodi. Usporedno s kliničkim radom i znanstveno je angažirana. Doktorirala je 2011. god. na poslijediplomskom doktorskom studiju u području biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Osijeku. Tema doktorske disertacije bila je „Polimorfizam gena za Toll like receptore 2 i 4 u osoba s akutnim infarktom miokarda“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Jerka Barbića, dr. med., izvanrednoga profesora Medicinskoga fakulteta u Osijeku. Objavila je četiri indeksirana članka i aktivno sudjelovala u više domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova.

doc. dr. sc. Tatjana Rotim, dr. med.

Doc. dr. sc. Tatjana Rotim, dr. med. rođena 18.travnja 1973. godine u Osijeku. Nakon završene osnovne škole u Osijeku, pohađala je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Osijeku, a maturirala 1992.g. na Prirodoslovnoj matematičkoj, V. gimnaziji u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1998. godine. Propisani staž odradila je u Kliničkom bolničkom centru Osijek 1998-1999. godine. Kao liječnik opće medicine radila je u Domu zdravlja Vukovar – ambulante Petrovci, Bogdanovci i Svinjarevci od 1999. do 2001. godine. Specijalizaciju iz radiologije započela je 2001. godine na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek, Kliničkog bolničkog centra Osijek, a specijalistički ispit položila 2005.g. na Kliničkom bolničkom centru Sestara milosrdnica. Užu specijalizaciju iz ultrazvuka u predviđenom trajanju od dvije godine odradila je na matičnom Odjelu za opću radiologiju i ultrazvuk Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek,  te na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Dubrava je položila subspecijalistički ispit 2016. godine. Stalno je zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, gdje je od rujna 2019. godine voditeljica Odjela za opću, ultrazvučnu i urgentnu radiologiju Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Bavi se dijagnostičkom radiologijom ( RTG, UZV, CT, MR) te ultrazvučno vođenim intervencijskim zahvatima. Doktorsku disertaciju je obranila 2017. godine te stekla akademski stupanj doktora znanosti. U naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2019. godine.

Doc. dr. sc. Tatjana Rotim, dr. med. rođena 18.travnja 1973. godine u Osijeku. Nakon završene osnovne škole u Osijeku, pohađala je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Osijeku, a maturirala 1992.g. na Prirodoslovnoj matematičkoj, V. gimnaziji u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1998. godine. Propisani staž odradila je u Kliničkom bolničkom centru Osijek 1998-1999. godine. Kao liječnik opće medicine radila je u Domu zdravlja Vukovar – ambulante Petrovci, Bogdanovci i Svinjarevci od 1999. do 2001. godine. Specijalizaciju iz radiologije započela je 2001. godine na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek, Kliničkog bolničkog centra Osijek, a specijalistički ispit položila 2005.g. na Kliničkom bolničkom centru Sestara milosrdnica. Užu specijalizaciju iz ultrazvuka u predviđenom trajanju od dvije godine odradila je na matičnom Odjelu za opću radiologiju i ultrazvuk Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek,  te na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Dubrava je položila subspecijalistički ispit 2016. godine. Stalno je zaposlena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, gdje je od rujna 2019. godine voditeljica Odjela za opću, ultrazvučnu i urgentnu radiologiju Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Bavi se dijagnostičkom radiologijom ( RTG, UZV, CT, MR) te ultrazvučno vođenim intervencijskim zahvatima. Doktorsku disertaciju je obranila 2017. godine te stekla akademski stupanj doktora znanosti. U naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2019. godine.

Dar za voljene !

Za nadolazeće blagdane darujte svojim voljenima poklon bon u Poliklinici dr. Džumhur!

Zašto Svjetski dan srca?

Svjetski dan srca, obilježava se svake godine 29. rujna, kao dan kada se želi istaknuti potreba, želja i mogućnosti sprečavanja i boljeg liječenja kardiovaskularnih bolesti (KVB) kao vodećeg uzroka smrtnosti u svijetu. Naime, 1/3 smrtnosti u svijetu je posljedica KVB. [...]

Nakon infarkta srca najvažnije je prestati pušiti

Nakon infarkta srca, od svih preporučenih promjena životnih navika i smanjenja rizičnih čimbenika, najvažnije je prestati pušiti. Nakon infarkta srca potrebno je paziti na prehranu (unos masnoća, koncentriranih šećera, soli), regulirati tjelesnu težinu i krvni tlak, redovito provoditi fizičku [...]

Slabost srca, što je to?

Srčana slabost (lat. cardiomyopathia, myocardiopathia) je sindrom, odnosno skup simptoma i znakova, koji ukazuju na nezadovoljavajuću funkciju srca. Uglavnom se manifestira kao zaduha, nemoć, umor, oticanje nogu, bol u trbuhu, kašalj; ponekad i kao mršavljenje, debljanje, depresija, poremećaj svijesti, [...]

Kava je zdrava

Kava je jedan od najstarijih i najpopularnijih napitaka na svijetu. Globalizacijom svijeta, a tako i trendova, posljednjih dvadesetak godina, popularnost kave je dodatno porasla, te se pretpostavlja da je kava trenutačno drugi najpopularniji napitak na svijetu, odmah nakon vode. [...]

Kada liječiti povišeni krvni tlak?

Do sada je u liječenju povišenoga krvnog tlaka vrjedilo “što niže to bolje”. Međutim, prema najnovijim smjernicama, koje je prije dva mjeseca objavilo Europsko kardiološko društvo, nije potrebno intenzivno snižavati krvni tlak. Naime, do sada su bile preporuke da je [...]

Fizička aktivnost produžuje život

Za prevenciju kardiovaskularnih bolesti preporuča se pet do sedam puta tjedno provoditi dinamičke vježbe srednjeg intenziteta (hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje) u trajanju 30 minuta. Dokazano je da je redovita fizička aktivnost prevenira nastanak kardiovaskularnih bolesti, djelom zato jer fizička [...]

Za pregled u Poliklinici Džumhur možete se naručiti svaki radni dan. Naša ljubazna sestra Branka dogovorit će s Vama termin koji Vam najbolje odgovara. Termin za pregled možete dogovoriti pozivom na naše telefone +385 (0)31 627 360; +385 (0)95 39 00 102 ili putem maila. Radno vrijeme Poliklinike je ponedjeljkom i četvrtkom u popodnevnom terminu od 14:00 do 19:00 sati te utorkom, srijedom i petkom u prijepodnevnom terminu od 8:00 do 13:00 sati. Pregled se može izvršiti i u ostalim terminima prema dogovoru s pacijentima.

Ukoliko imate sumnju na pogoršanje zdravstvenog stanja ili imate određene simptome obratite nam se i na vrijeme počnite proces dijagnostike i liječenja. Vaše zdravlje je najvažnije.

Obratite nam se na vrijeme i s povjerenjem.

Kontakt

Poliklinika dr. Džumhur d.o.o.
za internu medicinu i radiologiju

Hrvatske Republike 33
(2. kat – ulaz kroz dvorište)

Radno vrijeme:
Pon i čet: 14:00 – 19:00
Uto, sri i pet: 08:00 – 13:00
U ostalim terminima prema
dogovoru s pacijentima

Naručite se na pregled
+385 (0)31 627 360
+385 (0)95 39 00 102

    Go to Top