Do sada je u liječenju povišenoga krvnog tlaka vrjedilo “što niže to bolje”. Međutim, prema najnovijim smjernicama, koje je prije dva mjeseca objavilo Europsko kardiološko društvo, nije potrebno intenzivno snižavati krvni tlak. Naime, do sada su bile preporuke da je potrebno liječenjem tlaka sniziti tlak na bar 130/85mmHg, a nastojati postići tzv. idealni krvni tlak (120/80 mmHg) i niže kod svih ljudi, a naročito u pojedinih tzv. rizičnih skupina (dijabetičari, preboljeli infarkt miokarda, moždani udar).

Prema novim preporukama, toleriraju se i više vrijednosti krvnoga tlaka, naročito u starijih ljudi, a liječenje krvnoga tlaka, ukoliko nema rizičnih čimbenika, treba započinjati tek ukoliko se nakon promjena životnih navika (redovito vježbanje, prestanak pušenja, ograničenje soli u prehrani) ne uspije regulirati krvni tlak.