Za prevenciju kardiovaskularnih bolesti preporuča se pet do sedam puta tjedno provoditi dinamičke vježbe srednjeg intenziteta (hodanje, trčanje, vožnja bicikla, plivanje) u trajanju 30 minuta. Dokazano je da je redovita fizička aktivnost prevenira nastanak kardiovaskularnih bolesti, djelom zato jer fizička aktivnost dovodi do snižavanja krvnoga tlaka, regulacije tjelesne težine, smanjenja stresa, anksioznosti i depresije što su sve uzročnici nastanka kardiovaskularnih bolesti, a djelom je djelovanje fizičke aktivnosti u zaštiti nastanka kardiovaskularnih bolesti neovisno o utjecaju na čimbenike rizika kardiovaskularnih bolesti.

S obzirom da su kardiovaskularne bolesti prvi uzročnik smrtnosti u razvijenim zemljama, jasno je da se redovitim vježbanjem produžuje životni vijek. Tako su učinjene i procjene utjecaja vježbanja na očekivano trajanje života, te je dokazano da svako vježbanje ima pozitivan utjecaj na trajanje života, a intenzivnije vježbanje produžuje životni vijek do 4,2 godine.